De kracht van verbeelding

Miriam de Lange

Het gericht aandacht besteden aan wat je voelt, dit observeren en vervolgens verbeelden, kan troost geven, verhelderen, verzoenen, maar kan ook vragen oproepen. Het intuïtieve proces van verbeelden maakt nieuwsgierig naar wat je eigenlijk probeert te duiden.

De verbeeldingen roepen vragen op over het individuele versus het universele, het lichamelijke versus het geestelijke en het wetenschappelijke versus het kunstzinnige. Het is fascinerend om de wisselwerking tussen deze ogenschijnlijke tegenstellingen te onderzoeken. Op het snijvlak van gezondheidszorg en kunst kan dit op inhoudelijk én intuïtief niveau.

Bewust zijn van lichamelijkheid als bron van inspiratie en inzicht. Kunst als getuige van de kracht van de verbeelding, als medium voor het zichtbaar maken van het onzichtbare, als middel om discussie op gang te brengen en als moment van verbinding.

Beeldende expressie, het creatief uiting geven aan datgene wat je plaagt of waarmee je worstelt, leidt tot persoonlijk inzicht en geeft levenskracht. Dat heb ik de afgelopen jaren letterlijk zo ervaren. Zo is een portfolio aan persoonlijk werk ontstaan (zie WAAROM), waarvan een deel nu ook te koop is (zie WERK).

FRAMING PAIN

online project in progress

DWARS ontwerp

In 2001 ben ik samen met Mark Schulte de ontwerpstudio DWARS ontwerp gestart. Binnen dit samenwerkingsverband richt ik mij op het ontwikkelen van communicatieconcepten en het ontwerpen en realiseren van tentoonstellingen. Het analyseren en destilleren van verhalen en die vertalen naar een aansprekend grafisch en ruimtelijk ontwerp.

Een onderwerp op een pakkende wijze belichten in beeld, tekst, vorm en ervaring. Dat is wat mij drijft. Het zelf maken, uitproberen, tekenen en knutselen zijn voor mij belangrijke aspecten in het creatieve proces. Dat bleek niet alleen van waarde te zijn bij ontwerpprocessen in de beroepspraktijk maar ook in een persoonlijk verwerkingsproces.

DWARS ontwerp
Bethaniëndwarsstraat 6/B
1012 CB Amsterdam
www.dwarsontwerp.nl

t   020 – 6252915
e  mail@dwarsontwerp.nl
kvk   28069958
btw   NL8088.77.653.B.01