Slider

NUDGE LITE

DWARS ontwerp

Zwerfafval! Een probleem dat al jaren speelt in publieke ruimten. Niet alleen in drukke straten en parken in de stad, maar ook in het buitengebied op drukke wandel, fiets- en rijroutes. Werkend en wonend in een stedelijk gebied waar zwerfafval ook al jaren een hardnekkig probleem is, bedachten we in 2005 het concept van de WinBin: een afvalbak met winkans, een kans op het winnen van een kleine beloning die door een lokale ondernemer ter beschikking wordt gesteld. Het idee is ontstaan vanuit de observatie dat er in het gebied wel veel afvalbakken staan, maar dat bezoekers hun afval er niet in gooien. Vandaar het idee achter de WinBin om mensen dan maar te belonen voor het gebruiken van de afvalbak, te belonen voor goed gedrag.

Inmiddels kunnen we constateren dat de relevantie van een dergelijk concept niets aan belang  heeft ingeboet. Het zwerfafvalprobleem neemt alleen maar toe. Toch lijkt het lastig stakeholders op een lijn te krijgen om gezamenlijk te investeren in een concept als de WinBin. Maar zo wordt het probleem niet opgelost. Dus hebben we ons de vraag gesteld wat kunnen we nog meer bedenken dat kan bijdragen aan het verminderen van zwerfafval? Een interventie in de publieke ruimte die kan bijdragen aan goed gedrag.

Vervolgens zijn we begonnen met een analyse van ons eigen leef- en werkgebied – de toeristische Wallen in Amsterdam – en kwamen tot een aanvullend inzicht. Namelijk, het moment waarop het afval op straat beland, ’s avond laat! Blijkbaar worden op de donkere uren van de dag de vele afvalbakken die er staan gemist en voelen bezoekers zich dan vrij om hun afval letterlijk uit hun handen op straat te laten vallen. Elke dag komt de gemeentelijke reiniging de straten schoonvegen, maar iedere ochtend liggen de straten weer vol. Het idee voor de NudgeLite is geboren!

De NudgeLite is een verlichte tegel met een grafische boodschap om mensen in de openbare ruimte een lichte duw in de goede richting te geven. In de letterlijke betekenis door de richting te wijzen en in de figuurlijke betekenis door een wijsheid mee te geven. Met de tegel kan (de route naar) een voorziening in de openbare ruimte worden gemarkeerd, maar de verlichte display kan ook worden ingezet om een boodschap of informatie te communiceren. Bijzonder aan deze tegel is dat door de verlichte display de boodschap dag en nacht leesbaar is. De verlichting wordt gevoed met zonne-energie die overdag met de in de tegel geïntegreerde zonnecellen wordt opgevangen. Hierdoor kunnen de tegels los van het elektriciteitsnet in de openbare ruimte worden geplaatst.

idee & concept: Mark Schulte, Miriam de Lange, Lennart Visser (stagiair)  – DWARS ontwerp
ontwerp & engineering: Mark Schulte – DWARS ontwerp
grafisch ontwerp: Miriam de Lange – DWARS ontwerp
jaar: 2016 -2019

meer informatie