Schetsontwerp voor de tentoonstelling in het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
Schetsontwerp voor de tentoonstelling in het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
Schetsontwerp voor de tentoonstelling in het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
Schetsontwerp voor de tentoonstelling in het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
schetsontwerp tentoonstelling WATER & WIND PAVILJOEN - 2e verdieping
schetsontwerp tentoonstelling WATER & WIND PAVILJOEN - 1e verdieping
schetsontwerp-tentoonstelling-water-windschetsontwerp tentoonstelling WATER & WIND PAVILJOEN - begane grond
schetsontwerp tentoonstelling WATER & WIND PAVILJOEN - 1e verdieping
previous arrow
next arrow

WATER & WIND PAVILJOEN

Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam

De geschiedenis van Rotterdam is onlosmakelijk verbonden met de Hoek van Holland, een gebied dat zijn ontstaan dankt aan een samenspel van water en wind. De doorgraving van de Nieuwe Waterweg vormt een belangrijke mijlpaal in deze geschiedenis. Voor een locatie aan de monding van de Nieuwe Waterweg heeft DWARS ontwerp een plan ontwikkeld voor een publiekspaviljoen gewijd aan deze mijlpaal: het Water & Wind Paviljoen. Een attractief informatiecentrum en experience waarin ontstaansgeschiedenis en de hieraan verwante sectoren/instellingen bij elkaar worden gebracht.

Het paviljoen herbergt horeca, ruimte voor tijdelijke presentaties en events én een multimediale tentoonstelling/experience als introductie van de omringende erfgoedinstellingen en maritieme sectoren. Een tentoonstelling die begint bij de doorgraving van de Nieuwe Waterweg om de bezoeker vervolgens mee te nemen in wat dat voor Hoek van Holland heeft betekend, zoals de uitgebreide  kustverlichting, betonning en bebakening, het bewogen reddingswezen, de kustverdediging in verschillende tijden, het onderhoud en de bescherming van de doorvaart, de veerdienst, …

Scenario voor de tentoonstelling in het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam

scenario

Het scenario vertaald het inhoudelijke verhaal naar een publieksattractie in 12 scenes waarin bezoekers worden meegevoerd langs ijkpunten in de geschiedenis. Waterstand en windsterkte geven een indicatie van de sfeer van iedere scene.

De pictogrammen geven een suggestie van welke media in hoofdlijnen worden ingezet om het onderwerp te verbeelden. De curven voor geluid, wind en deining geven aan wat bezoekers fysiek ervaren als zij de vaste route door de tentoonstelling volgen.

Schetsontwerp van het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
Schetsontwerp van het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam
Schetsontwerp van het Water & Wind Paviljoen in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam

schetsontwerp

De ideeën voor het paviljoen op de locatie aan de Nieuwe Waterweg zijn door architect Franz Ziegler vertaald naar een alzijdig gebouw, waarbij Iedere zijde een relatie heeft met de omgeving en een spannende wisselwerking laat zien tussen binnen en buiten.

Architect, ontwerpers, horecaexploitant en opdrachtgever hebben samen verkend hoe het scenario ruimtelijk kan worden ingepast in een effectief en exploitabel gebouw. In het schetsontwerp zijn de verschillende functies – informatie, expositie, horeca, uitkijkpunt – dan ook met elkaar vervlochten.

opdrachtgever: Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam
concept: Miriam de Lange – DWARS ontwerp
schetsontwerp tentoonstelling: DWARS ontwerp
schetsontwerp gebouw: Franz Ziegler, bureau voor architectuur en stedenbouw
jaar: 2002