beeldtaal-landschap-leeft-groeneveld-dwarsontwerp

LANDSCHAP LEEFT - BEELDTAAL

Kasteel Groeneveld

De indeling in landschapstypen uit het essay van Matthijs Schouten is een middel om veranderingen in het landschap in relatie tot de beleving te duiden.

Wij hebben deze landschapstypen vertaald in een grafische beeldtaal die de leidraad vormt aan de hand waarvan de bezoeker door de tentoonstelling wordt geleid. Wanneer de beelden achter elkaar worden gezet, ontstaat een animatie. De wilde natuurlijke lijnen in de wildernis waar het landschap geheel de natuur toebehoort, zijn door de mens geleidelijk aan gecultiveerd.

Grillige lijnen werden vervangen door kortere paden en efficiënte lijnen. De oorspronkelijke lijnen zijn vaak nog herkenbaar, de geschiedenis is zichtbaar. Soms hebben we delen van het land geheel naar onze hand gezet, oorspronkelijke lijnen weggevaagd en een geheel op rationele basis ontworpen landschap aangelegd (denk aan polders, woonwijken en industrieterreinen). In zo’n functioneel landschap is het moeilijk om je te oriënteren, het verleden is niet meer zichtbaar. Maar ook in zulke landschappen ontstaan in de loop van de tijd nieuwe lagen en wordt de tijd weer zichtbaar.

opdrachtgever: Kasteel Groeneveld – voorheen buitenplaats voor stad en land van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Baarn
concept, ontwerp & productie: DWARS ontwerp
jaar: 2007